Знанието е едно от най-важните неща за хората. В митологията и литературата знанието има две страни, най-общо казано – лоша и добра. “Добрата” страна на знанието е свързана с промяната и прогреса. Често знанието е необходимо на героите, за да “поправят” злините. Лошата е когато героят знае нещо, което не трява или не иска да знае, или когато използва знанието с лоши подбуди. Това причинява много проблеми, които могат да бъдат пагубни, както за героя, така и за заобикалящите го. Често срещана причина за получаване на знание е любопитството. В много истории сдобиването със знание води до сдобиване с беди.

Животът на невежия човек е много по-лек, отколкото на знаещия.

Дедал и Икар

Промяната на исторята

Прометей