Мотивът за изкушението се използва често в литературата поради интереса, който хората проявяват. Изкушението е това, което ни подтиква да погледнем какво има зад ръба на света. Желанието да постигнем величие, да пренебрегнем здравия разум. За тези постъпки често има болезнени последствия. Понякога ще е наказание наложено от някого другиго. Друг път откриваме, че цената, която трябва да се заплати, е твърде голяма.

Дедал и Икар Пандора Сирени