Мотивът за любовта е един от най-често срещаните мотиви в литературата. Темата за любовта вълнува всички – от малки деца, които се чудят какво значи любовта, до възрастни хора, които са вече десетилетия със съпругите и съпрузите си. Често се разглежда любовта не само между двама влюбени, но и любовта между родителите и чедото им, любовта между човекът и приятелите или братята.

Амели Афродита  Пан  Тезей и Минотавара