Мотивът за неуважението е ключов в митологията.Неуважението често бива срещано в семейна среда, а именно при бащата и сина (пример). Синът често неуважава баща си и това бива смятано за недостойно и неприлично. Неувежението бива наказвано, както в миналото – физически, така и в днешни времена – най-често на емоционално ниво или под формата на някакво наказание, което бива по-неприятно или по-приемливо в зависимост от извършеното.

Арахна