Този мотив съществува още от древногръцки времена. В него герои предприемат решително на път, който се предполага, че ще промени живот им. Това е един от най-често срещаните мотиви в литературата. Свързан е с мотивите: скитничеството, блудния син, домът и завръщането.

Еней

Как обиколих света

Полетът на модния дизайнер и фотографа

Пътешествие

Песента на завръщането

У Дома