Мотивът за верността се среща още в първото литературно произведение-
,,Илиада’’. Верността е пряко свързана с предателството, което може да породи много конфликти. Тя може да бъде както към любимия човек, така и към приятел.

Пенелопа

Човекът и истината