Това е един от най-използваните мотиви като цяло в литературата. Той изразява как   определен герой се има за нещо повече от другите, което обикновено
води до негативна случка в историята. Гордостта е пряко свързана с мотивите: самоувереност и неуважението.

Арахна  Власт, самолюбие и гордост Нарцис