Този мотив е един от най-използваните в литературата. В повечето литературни произведения той е използван като: красотата като изкушение, красотата като благо и красотата като бреме.  Красотата като мотив е свързана с други мотиви като: самовлюбеност и метаморфоза.

Афродита  Европа  Примамката  Сирени