Мотивът за отмъщението е често срещан в литературата .Той е един от главните мотиви в “Илиада”, чрез които се движи действието. Обикновено честта на героя е накърнена, вследствие на което той иска отмъщение.

Животът не е константа