Нарцис

Нарцис, син на бог Кефис и нимфата Лириопи, бил много красив и снажен младеж. Още от раждането му казали на родителите му, че ако види лицето си, никога няма доживее дълбока старост. Когато възмъжал, всички момичета започнали много да го харесват, но той ги отхвърлял. Една от тях била нимфата Ехо. Тя била толкова наранена, че проклела Нарцис. Един ден той видял своето прекрасно отражение, навел се да го целуне и се удавил.

От древността до днес Нарцис е нарицателно за самовлюбност и егоизъм.

Източници:

Нарцис (митология), 2016, Wikipedia, wiki. Available from: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%81_(%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) [10 January 2017]