Пан

Пан е син на Хермес и нимфата Дриопа. Когато се родил, майка му побягнала ужасена, защото той бил наполовина човек, наполовина козел. За разлика от нея, Хермес много му се зарадвал, та дори го занесъл при боговете. Пан много ги развеселил, но не останал да живее при тях, а се заселил в горите. Там видял нимфата Сиринга и веднага се влюбил в нея. Започнал да я преследва, но за да се защити, Сиринга се хвърлила в реката. Тогава Наядите (сестрите и) я превърнали в тръстика, от която Пан си направил флейтата. Точно с тази флейта той дръзнал да предизвика Аполон на съревнование. Състезанието се провело по склоновете на планината Тмол, като богът на тази планина им бил съдия. Разбира се, Аполон победил и Пан се скрил вдън гори.

В мита за Пан можем да открием мотивите за различния герой, за неразбрания самотник, за разликата между външността и характера. От древността до днес в световната култура са известни множество създания, които са съчетание от две същества. Във фолклорните текстове на много народи има създания, които променят формата си – варколаци, вампири, змейове…  Във фентъзи романите този тип създания са обичайни обитатели на световете.
В по-широк план това е архетип на героите, за които е характерна двойственост на характера. 

Източник:
Кун, НК 2013, Старогръцки легенди и митове, Дамян Яков, София