Когато мъжът на красивата Пенелопа – Одисей – се върнал от дългото си пътешествие, се преобразил в просяк и видял как превъзбудени женихи пропилявали богатството му с пиршества. Те чакали Пенелопа да обяви за кого да се омъжи повторно, но преди да го направи искала да изтъче саван за покойния си свекър Лаерт. През ноща разваляла това, което е направила сутринта, но една прислужница я забелязала и казала на женихите. Ядосаните женихи настоявали Пенелопа да каже за кого да се омъжи. Тогава тя поставила условие- който успее да огъне бойния лък на Одисей и да му постави тетива, за него щяла да се омъжи. Никой не успял с изключение на просяка, който отново се преобразил в Одисей , избил всички женихи и се върнал при своята съпруга.

Това е една от най-популярните истории в световната култура, посветени на мотива за верността. Пенелопа дори е нарицателно за вярност, макар че не е прекарала времето, в което е очаквала Одисей в скука и самота 🙂

Всъщност мотива за верността не е разработван не само като вярност към любимия човек, а и като вярност към приятел, семейство, родина. Този мотив е пряко свързан с мотива за предателството. 

Източник: ‘Пенелопа’, Wikipedia, wiki. Available from: https://www.wikipedia.org/ [22 December 2016]