Прометей

Историята за Прометей гласи, че титанът направил саможертва, решавайки да проникне в двореца на Зевс и да открадне от божествения огън. Той го дал на хората и това накарало Зевс да се разгневи. Великият бог изпратил Хефест и неговите помощници да приковат Прометей със здрави вериги към висока скала в планината Кавказ. Всеки ден огромен орел разкъсвал черния му дроб, който всяка нощ израствал наново. Това продължило с векове, докато един ден великият герой Херакъл (по-известен като Херкулес) не забелязал на какво мъчение е поставен Прометей. И когато орелът за пореден път се втурнал към скалата, Херакъл грабнал лъка си си и го пронизал. С тази своя постъпка синът на Зевс подарил на Прометей свобода.

Митът за Прометей става основа на популярни трагедии и литературни произведения.
В този мит откриваме мотива за знанието като ценност. Знанието е ревниво пазено от боговете в различни митологии и религии и хората често са наказвани за това, че си позволяват да се докоснат до него (т.е. да се считат за богоравни).

Източник:

Rekinov, Dimitar, 2007, ’Прометей (Старогръцки митове и легенди – Едуард Петишка)’, Dimitar Rekinov, 01 September. Available from: http://blog.drekinov.com/2007/09/01/prometej/ [17 January 2017]