В един топъл есенен ден, докато Никол седеше до прозореца в своята стая и наблюдаваше случващото се навън, телефонът звънна. Тя бързо изтича до телефона и зарадвана вдигна, когато видя, че това е Алекс, но нямаше никаква представа какво я очаква.

Алекс беше бесен и през цялото време крещеше. Беше разбрал, че Никол тайно е излизала с Мони – момчето, с което тя тренираше. След като Алекс приключи със своята бясна тирада, той затвори телефона, без дори да даде шанс на Никол да обясни. Тя беше съкрушена. Никол добре знаеше, че е допуснала голяма грешка, но вече нямаше какво да стори. Всъщност, историята с Мони беше вече приключила и Никол искаше да обясни това на Алекс, но той не си вдигаше телефона. След поредния отчаян опит да се свърже с него, Никол реши, че единственият начин да поговорят е да отиде направо до къщата му. В тази къща, в която бяха прекарали толкова хубави моменти заедно. Сега тя щеше да е просто къща на някой непознат. Много пъти Никол беше ходила там дори и неканена, но винаги е била добре дошла. Но не и този път. Само до преди няколко часа тя беше всичко за него, но сега той дори не искаше и да чува за нея. Алекс беше бесен, както никога досега. Неговата “единствена” му беше изневерила, достойнството му беше накърнено. Хиляди мисли минаваха през главата му, а объркването му стана още по-голямо, когато на вратата се позвъни. Алекс слезе с тежки стъпки надолу и запъхтян от своята ярост отвори вратата, без дори да попита кой е. Беше Никол. Алекс не знаеше какво да направи в този момент. Доскорошният му гняв се превърна в истинско недоумение. Той се двоумеше дали да я отпрати грубо и да затвори вратата, или да я пусне вътре, но преди да реши, тя вече се бе хвърлила в обятията му плачейки. Всъщност и той се радваше, че я вижда, и въпреки случилото се той все още я обичаше. Алекс беше твърде объркан, за да крещи. В този момент той беше просто ням слушател на това, което Никол му говореше.

Минаха няколко мъчителни седмици и за двамата. Дните на Никол й се струваха безкрайни, докато чакаше решението на Алекс, дали тяхната връзка да продължи. Тя нямаше, какво повече да направи, оставаше и само да чака. Алекс се бе затворил в себе си и животът за него се бе превърнал в кошмар. Нямаше желание да прави каквото и да било. За него животът без нея беше безсмислен.

След дълго време прекарано в размишления отделен от останалия свят, той осъзна колко голяма грешка е допуснал, когато се е разкрещял на Никол и е искал да я зареже. Една наглед не чак толкова сложна история се бе превърнала в голям проблем, само заради гордостта, ревността и избухливостта му. Тази криворазбрана история беше на път да провали живота му, но обичта на Никол към него отново беше спасила връзката им. В този момент Алекс наистина осъзна колко важна за него бе тя. Без нея животът му нямаше да бъде същият.