Пътешествие

Приятелче значимо,
ти си незаменимо.
Както всеки ден,
ти си винаги до мен.

Макар и да не искам,
дълъг път те чака.
Палци аз ще стискам,
да изпуснеш влака.

Трябва да заминеш,
за теб е възможност.
Всички ще надминеш,
преодолявайки тази сложност.

Искам аз да знам,
как се чувстваш там.
Справяш ли се с това,
да сбъднеш своята мечта?