Митът за Европа разказва, че тя била красивата дъщеря на царя на богатия град Сидеон, Агенор, в която Зевс се влюбва, докато я наблюдава от Олимп.
Една нощ тя имала сън, в който Азия и Континента (Европа в днешно време) се карали за нея и Азия загубила, въпреки че тя била отгледала Европа. Объркана тя питала какво значи този сън, но никой не можел да го разтълкува.

На следващия ден отишла да бере цветя с приятелките си. Докато танцували и се радвали се появил бик със златна козина, златни рога и сребърно петно на челото – това превъплатеният Зевс. Той започнал да се умилква на Европа, коленичил пред нея и тя се качила. В този момент Зевс побягнал и я пренесъл през морето до Крит. Там той се превърнал в красив момък и Европа се влюбила в него. Тя родила Минос, Радамант и Сарпедон. По-късно се омъжила за бездетния цар на Крит, Астерион, а Минос станал цар на Крит.   

Метаморфозите и днес, както и в древността са били популярно средство в разказваните истории. Източници:

Европа (митология), 2016, Wikipedia, wiki. Available from: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0_(%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) [16 December 2016]