Archive For The “Мотиви” Category

Мотив за гнева

Гневът е основен импулс, който често е причина за спорове, пререкания или дори войни. Обикновено той е породен от причини като обида или любов. Този мотив е основен в първото литературно произведение- “Илиада”. Приятелство Прошка

Мотивът за знанието

Знанието е едно от най-важните неща за хората. В митологията и литературата знанието има две страни, най-общо казано – лоша и добра. “Добрата” страна на знанието е свързана с промяната и прогреса. Често знанието е необходимо на героите, за да “поправят” злините. Лошата е когато героят знае нещо, което не трява или не иска да…

Мотив за любопитството

Любопитството е един от многобройните човешки предимства, но и недостатъци. То се среща като мотив още от древността. Например, когато хората открили огъня.  Благодарение на любопитството светът в днешно време е толкова развит. Това има своята добра и лоша страна. Колкото по-заинтересован е човек, толкова по-голяма е щетата или откритието. Бездомникът Еди

Мотив за вярност

Мотивът за верността се среща още в първото литературно произведение- ,,Илиада’’. Верността е пряко свързана с предателството, което може да породи много конфликти. Тя може да бъде както към любимия човек, така и към приятел. Пенелопа Човекът и истината

Мотив за самотата

Мотивът за самотата е познат още от Древна Гърция. Героите обикновено са самотни и това е, което ги отличава от останалите. Самотата може да има положително или отрицателно влияние върху героя. Мотивът за самотата е свързан и с мотива за различието. Медуза Тъгата от живота  

Go Top