Posts Tagged “Метаморфоза”

Европа

Митът за Европа разказва, че тя била красивата дъщеря на царя на богатия град Сидеон, Агенор, в която Зевс се влюбва, докато я наблюдава от Олимп. Една нощ тя имала сън, в който Азия и Континента (Европа в днешно време) се карали за нея и Азия загубила, въпреки че тя била отгледала Европа. Объркана тя…

Go Top