Posts Tagged “Противопоставянето”

Прометей

Прометей

Историята за Прометей гласи, че титанът направил саможертва, решавайки да проникне в двореца на Зевс и да открадне от божествения огън. Той го дал на хората и това накарало Зевс да се разгневи. Великият бог изпратил Хефест и неговите помощници да приковат Прометей със здрави вериги към висока скала в планината Кавказ. Всеки ден огромен…

Go Top