Posts Tagged “Унищожително любопитство”

Спомен от съдбата

След дълги размисли, най-сетне Ицо посегна да отвори вратата на хладилника, от където излизаха странни шумове, като че ли прилеп бива изяждан от муха. Нещо го спря обаче. Това беше сестра му, която го очакваше да се прибере още преди две седмици. – Трябва да разбера какво има вътре. – прошепна момчето през сълзи –…

Go Top